KONTAKT


TRSpol TRANSPORT - SPEDYCJA
ANNA POL


ul. Łęczycka 1, 53-632 Wrocław
NIP 8971269453

Informuję, że od 13.12.2004 r.
uległy zmianie:


Nr tel. (071) 79-13-818; 79-13-819
Nr tel./fax (071) 79 13 820

oraz
Adres biura (adres korespondencyjny)

Pl. Solidarności 1/3/5; 53-661 Wrocław
pok. 12, II piętro

e-mail: trspol@trspol.pl

Biuro czynne w godz. 9.00 - 17.00


Mapka dojazdowa: pokaż mapę okolicy